Címlap Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hírlevél feliratkozás

Conclude Árjegyzés (élő)

Betöltés... 
Arany vétel és eladás itt:
Arany/HUF középárfolyam g

Arany/USD árfolyam oz

Arany/Euró árfolyam oz

Ezüst/Usa dollár árfolyam oz

Ezüst/Euró árfolyam oz

Ezüst/Usa dollár árfolyam

Arany/Usa dollár árfolyam

 

 

Általános Szerződési Feltételek-Conclude Befektetési Zrt.

nemesfém kereskedelmi és nemesfém letétkezelési üzletág

 

 

 

Szerződő Felek:

 

Egyrészről a Conclude Befektetési Zrt. (székhely és ügyfélszolgálat: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Citibank torony, Cégjegyzékszám: 01-10-046764, Adószám: 22929589-2-41, NEHITI regisztrációs szám: PR6494, honlap: www.conclude.hu ), mint nemesfém kereskedési jogosultsággal rendelkező nemesfém forgalmazó – továbbiakban Conclude ,

 

másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet továbbiakban Ügyfél –, amennyiben az itt megfogalmazott Általános Szerződési Feltételeket – a továbbiakban ÁSZF – elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 

 

Általános információk

 

Conclude a nemesfém üzletágán belül nemesfém termékek értékesítésével és felvásárlásával foglalkozik, valamint megbízásokat vesz fel ezen termékek megvásárlására valamint eladására és a nemesfémek számlavezetésére letétkezelésére, ill. kiszállítására.

 

Conclude-nak és munkatársainak jelen üzletkörben folytatott tevékenysége nem tartozik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által ellenőrzött tevékenységek és személyek körébe, valamint nem tartozik a befektető védelmi alap (BEVA) által védett befektetési szolgáltatások közé.

 

A Conclude mind magánszemélyek (belföldi és külföldi természetes személyek) mind jogi személyek (belföld, külföld) részére végzi szolgáltatásait. A Conclude Ügyfélszolgálatán az Ügyfelek kiszolgálása előzetes telefoni egyeztetést követően történik. A Conclude webáruházban megrendelt áruk személyes átvétele a Conclude telephelyén, vagy a Conclude-dal szerződött Közreműködőknél lehetséges.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan, a nemesfém termékekre vonatkozó kereskedelmi valamint bizományosi szolgáltatásra, amely Conclude-on keresztül történik.

 

Conclude hivatalos weboldala: www.conclude.hu

 

A Conclude által forgalmazott befektetési arany és egyéb nemesfém termékek részletes leírása, a termékek lényeges tulajdonságai és jellemzői a Conclude hivatalos weboldalán és annak aloldalain érhetőek el.

 

A befektetési arany termékeket az Európai Unióban ÁFA nem terheli.

 

 

Conclude a készpénzes forgalomban a készpénzforgalmat szabályozó hatályos jogszabályok szerint jár el. A nagyösszegű készpénzes fizetések esetén a Conclude a „pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása  megelőzéséről és megakadályozásáról“ szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti rendelkezéseket, valamint a MKEH-NEHITI-3744/23/2013 szám alatt jóváhagyott, pénzmosási szabályzatát alkalmazza.

 

 

 

Ügyfélszolgálat:

 

        Conclude Befektetési Zrt.

 

            Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Citibank torony   V. em.   recepció

       

Nyitvatartás: hétfő-péntek 9.00-17.00 óra között.

 

Tel.: (1) 799 77 99

            Fax: (1) 799 77 90

       E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

           

Mobilszámok:

            Egyedi nagykereskedelmi árjegyzés, nemesfém tranzakciók:       06-20-257-2442

Információkérés, értékesítés, webáruház, árukiszállítás, reklamáció: 06-20-257-6442

 

 

A Conclude által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Conclude hivatalos honlapjáról tölthető le. Az Ügyfél jogosult az aktuális ÁSZF-et nyomtatott formában is igényelni. Az Ügyfél nyilatkozik, hogy a Conclude ÁSZF-ét megismerte és elfogadja az abban foglalt feltételeket.

 

A letétkezelési, nemesfémszámla vezetési szolgáltatás, és a Conclude Arany Tartalék szolgáltatás igénybevételéhez keretszerződés megkötése szükséges a Conclude és az Ügyfél között, a többi szolgáltatás igénybe vételét jelen ÁSZF szabályozza.

 

 

 

Részletes rész:

 

 1. Közvetítők, Közreműködők igénybe vétele: Conclude a jelen szerződés teljesítésére a Conclude-dal szerződött Közvetítőt/Közreműködőt vehet igénybe. (A Conclude-dal szerződött Közvetítőket/Közreműködőket a Conclude a hivatalos honlapján közzéteszi.)
  1. Közvetítők tevékenysége:

                                                               i.      A Conclude kedvezmény kártya értékesítésének folyamán a szükséges Ügyfél adatok felvétele és beküldése a Conclude-nak, a kártya átadása az Ügyfélnek. Az Ügyfelek tájékoztatása a Conclude ÁSZF-ével és jelen szerződéssel valamint az üzletkötési folyamattal kapcsolatban. Az Ügyfelekkel történő szerződéskötéskor az Ügyfél azonosítása. Az eredeti dokumentáció beküldése a Conclude központjába. A Conclude Terminál (a Conclude által üzemeltetett front-office adminisztrációs felület) felhasználói jogosultsággal rendelkező Közvetítők esetén az Ügyfél megbízások visszaigazolása, nemesfém adás-vételi szerződések kötése a Conclude nevében.

                                                              ii.      A Conclude formaszerződésének megkötése az Ügyfelekkel. Megbízások felvétele és továbbítása a Conclude felé. A Conclude Terminál (a Conclude által üzemeltetett front-office adminisztrációs felület) felhasználói jogosultsággal rendelkező Közvetítők esetén nemesfém adás-vételi szerződések kötése a Conclude nevében.

                                                            iii.      kizárt jogosultságok: a Közvetítők nem vehetnek át/adhatnak át pénzösszeget a Conclude nevében az Ügyféltől/Ügyfélnek. A Közvetítők nem vehetnek át/adhatnak át árut az Ügyféltől/Ügyfélnek, a közjegyzői meghatalmazás esetét kivéve.

  1. Közreműködők tevékenysége:

                                                               i.      A Conclude kedvezmény kártya értékesítésének folyamán a szükséges Ügyfél adatok felvétele és beküldése a Conclude-nak, a kártya átadása az Ügyfélnek. Az Ügyfelek tájékoztatása a Conclude ÁSZF-ével és jelen szerződéssel kapcsolatban. Az Ügyfelekkel történő szerződéskötéskor az Ügyfél azonosítása.

                                                              ii.      A Conclude formaszerződéseinek megkötése az Ügyfelekkel. Megbízások felvétele és a nemesfém adás-vételi szerződések megkötése a Conclude nevében a Conclude Terminálon keresztül.

                                                            iii.      Készpénzes vásárlás/azonnali árukiadás esetén: Számla kiadása a Conclude nevében a Conclude rendszeréből, valamint készpénz átvétele és befizetése a Conclude nevében a Conclude számlájára. A fizetés megtörténtével egyidejűleg a megvásárolt áru kiadása a Conclude nevében.

                                                            iv.      Árukiadási/átvételi pont üzemeltetése: az Ügyfél által a  Conclude-tól megvásárolt és előzetesen kifizetett áru átadás-átvétele a Conclude nevében. Az Ügyfél által a  Conclude-tól letétből kikért áru átadás-átvétele a Conclude nevében. Az Ügyfél által a Conclude-nak adott eladási megbízás keretében áru átvétele és továbbítása a Conclude részére átvételi elismervény alapján. A Conclude részére letétbe adandó áru átadás-átvétele átvételi elismervény alapján. Az Ügyfelek szükséges azonosítása.

 1. Conclude-nak jogában áll mérlegelni, hogy a rendelkezésre álló fedezet, az adott piaci körülmények és üzletkötési volumen függvényében felvesz-e ill. teljesít-e egy adott megbízást.
 2. Rendelkezési jogosultság: az Ügyfél a jelen szerződésben megadott irataival igazolja magát. Ha az Ügyfél nevében meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazott a Conclude által előírt meghatalmazással kell rendelkezzen vagy pedig az Ügyfél a Conclude vagy a Conclude-dal szerződött Közvetítő/Közreműködő munkatársa jelenlétében és tanúsító aláírása mellett kell aláírja a meghatalmazást. Az Ügyfél elhalálozása esetén Conclude a hagyaték átadó végzésben foglalt rendelkezések szerint jár el. A hagyaték átadó végzést az örökösök ill. képviselőjük kötelesek bemutatni a Conclude-nak a rendelkezés megadásakor.

 

Befektetési arany és nemesfémek adás-vétel feltételei:

 

 1. Az Ügyfél befektetési arany vagy más nemesfémek adás-vételével bízza meg a Conclude-ot, mint bizományost. Conclude-nak jogában áll, hogy a megbízás eredményeként létrejövő vételi  ügylet Eladójaként vagy az eladási ügylet Vevőjeként kössön adás-vételi szerződést az Ügyféllel. A Conclude webáruházában jegyzett árak nyilvánosak és azokat az árakat mutatják, amelyeken az adott időpillanatban nagy valószínűséggel lehetséges az üzletkötés, ugyanakkor a jegyzett árak nem kötelezik a Conclude-ot az üzletkötésre. A Conclude árjegyzésének elérhetősége: www.conclude.hu. Az árjegyzés az arany ill. a nemesfémek világpiaci árának és a devizák árfolyamváltozásának függvényében folytonosan változik, akár napon belül több alkalommal is. A Conclude által az Ügyfél felé felszámított bizományosi díj mértékét az ÁSZF Kondíciós Lista melléklete tartalmazza.
 2. Az adás-vételi ügylet létrejötte, az Ügyfél által adott előleg kezelése, fizetési határidők és módok, valamint a Conclude által elfogadott megbízás típusok:
  1. az Ügyfél a különböző csatornákon: megrendelőlapon írásban, személyesen, telefonon, faxon, vagy a Conclude webáruházán keresztül megbízást ad a Conclude részére az üzletkötésre. A Conclude a megbízások felvételére a Conclude-dal szerződött Közvetítőt/Közreműködőt vehet igénybe. A Conclude értesítést küldhet az Ügyfél  részére a megbízás beérkezéséről, de ez még nem azonos az adás-vételi szerződés megkötésével.
  2. A Conclude az Ügyfél részére adás-vételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatot adhat, amelyet -ha az ajánlatban más időpont nincs meghatározva- az Ügyfél vagy haladéktalanul elfogad, vagy pedig az ajánlat  érvényét veszti. Az ajánlat elfogadásával a Felek között, az ajánlat tartalma szerinti adás-vételi szerződés jön létre. Az ajánlat telefonon szóban, vagy írásban emailben faxon, sms-ben,  vagy pedig a Conclude  informatikai rendszerén keresztül adható.
  3. Conclude a megbízás, vagy a Conclude által adott ajánlat elfogadása alapján adás-vételi szerződést köt, mely a továbbiakban mindkét Felet kötelezi a teljesítésre, és ez független attól, hogy az adás-vételi szerződésben esetlegesen kikötött előleg teljesítésre került-e már vagy sem. Conclude az informatikai rendszerében rögzíti a létrejövő adás-vételi szerződéseket, viszont a létrejött adás-vételi szerződést érvényesen visszaigazolhatja rögzített telefonbeszélgetésben, emailben, faxon,  vagy sms küldésével is. A legkorábbi visszaigazolás időpontja számít érvényesnek. A Conclude rendszeréből küldött adás-vételi szerződés aláírás nélkül is érvényes.
  4. Conclude-nak jogában áll valamely Ügyfélnek kereskedési limitet adni, azaz előzetesen elhelyezett fedezet/letét/előleg nélkül adás-vételi szerződést kötni az Ügyféllel, ez viszont nem befolyásolja az így létrejött adás-vételi szerződés érvényességét.
  5. Amennyiben az adás-vételi szerződés nem határoz meg ettől eltérő teljesítési időpontot, az előleg vagy a teljes vételár előre fizetésének kikötése esetén a Conclude pénztárába/számlájára való beérkezés határideje maximálisan 4 munkanap. Készpénzes teljesítésű, kereskedési limitre kötött adás-vételi szerződés esetén az Ügyfél 2 munkanapon belül köteles a kiadásra készen visszaigazolt árukat a Conclude-nak kifizetni. Eladási megbízás esetén az adás-vételi szerződés megkötését követő 2 munkanapon belül köteles az Eladó az árut a Conclude raktárába beszállítani, vagy a Conclude-dal szerződésben álló Közreműködőnek átadni.
  6. Conclude az alábbi fizetési módok valamelyikén fogad el pénzt az Ügyféltől HUF, EUR, USD és CHF devizákban: személyesen készpénzzel, a Conclude bankszámlájára való közvetlen befizetéssel, banki átutalással, és a Conclude webáruházában bankkártyával az előleg összegére vonatkozóan. Készpénzes fizetési módnál a Conlude kikötheti, hogy az Ügyfél a Conclude pénztára helyett a Conclude bankszámlájára fizesse be a szerződéses összeget. Ebben az esetben az Ügyfél általi teljesítésnek a pénznek a Conclude számláján való jóváírása tekinthető.
  7. „vételi/eladási limit megbízás“ típusú megbízás: az Ügyfél által adott megbízást a Conclude vagy a Conclude-dal szerződött Conclude Terminál felhasználói jogosultsággal rendelkező Közvetítő/Közreműködő visszaigazolja, az árat rögzíti („árfixálás“) és ily módon létrejön az adás-vételi szerződés a Conclude és az Ügyfél közt. Ez a megbízás típus személyesen, telefonon vagy a Conclude webáruházán keresztül adható. Az adás-vételi szerződés létrejöttének időpontjául Felek  a szóban, vagy telefonon történt árfixálás időpontját tekintik, a Conclude informatikai rendszerén keresztül (webáruház, vagy direkt rögzítés a Conclude rendszerében) kötött adás-vételi szerződések esetén pedig az adás-vételi szerződés rögzítésének időpontját.
  8. „vételi/eladási piaci megbízás“: Vételi piaci megbízás esetén az Ügyfél arra ad megbízást, hogy az Ügyfél által a Conclude-nál tartott ill. a Conclude részére beutalt összegből, Conclude a megbízásban szereplő befektetési arany ill. nemesfém termékeket vásároljon. Eltérő megállapodás hiányában, Conclude a tárgynap 12 óráig a bankszámlájára beérkező összeget a tárgynap 15 órakor érvényes Conclude Fixing (melyet Conclude hivatalos weboldalán minden nap közzétesz) árfolyamon fordítja  befektetési arany ill. nemesfém vásárlásra. Az adás-vétel létrejötte után Conclude elszámol az Ügyféllel, azaz amennyiben az adás-vétel az Ügyfél által előre kalkulált árfolyamnál kedvezőbb szinten jön létre, úgy a többletet a Conclude az Ügyfél részére elkülönítetten kezeli, amelyről az Ügyfél rendelkezhet, ezzel szemben ha az adás-vétel az Ügyfél által előre kalkulált szintnél kedvezőtlenebbül kötődött meg, úgy az Ügyfél köteles a hiányt 8 munkanapon belül, ill. a Conclude Arany Tartalék (továbbiakban CAT) rendszeren belüli rendszeres megbízás esetén 30 napon belül kiegyenlíteni. Piaci megbízás esetén Conclude a megbízás időpontjában élő  árfolyamhoz képest ún. elszámolási többletet kérhet az Ügyféltől, mellyel a Conclude köteles elszámolni az üzletkötést követően. Eladási piaci megbízás esetén az Ügyfél a Conclude-nál letétben lévő, vagy a Conclude-hoz beszállítandó befektetési aranyak ill. egyéb nemesfémek eladására ad megbízást. Eltérő megállapodás hiányában, az adás-vételi szerződés a Conclude Fixing árfolyamán jön létre, az adás-vételi ügylet létrejöttének időpontjául is 15 órát fogadnak el a Felek. Vételi piaci megbízás esetén az adás-vétel a Conclude 15 órai fixing eladási árfolyamán, eladási piaci megbízás esetén pedig a Conclude 15 órai vételi fixing árfolyamán kötődik meg.
 3. A megbízástól és az adás-vételi szerződéstől való elállás feltételei, a kártérítési kötelezettség:
  1. Elállás hiba következtében: a Conclude informatikai rendszerén keresztül adott megbízások esetében, amennyiben az Ügyfél akaratán kívül, vagy hibásan adott meg egy megbízást, azt haladéktalanul köteles a Conclude felé jelezni. Amennyiben Ügyfél időben jelzi a nyilvánvaló tévedést vagy hibát, Conclude az Ügyfél kérésére törli az adott megbízást. Conclude a  –honlapon közzétett-  üzletkötéstípusok esetében automatizált üzletkötési módszert alkalmazhat. Az  automatizált informatikai rendszer hibájából tévesen visszaigazolt és megkötött  üzletek a Conclude részéről egyoldalúan felmondhatóak, hasonlóképpen a Conclude automatizált üzletkötésében esetleges hirtelen árváltozás közben megkötött üzletek. Hirtelen árváltozásnak számít az, ha 1 órán belül több mint 2%-os árváltozás történt a Conclude árjegyzésében.
  2. az Ügyfél a Conclude részére leadott megbízástól az adás-vételi szerződés létrejöttéig elállhat, viszont az adás-vételi szerződés megkötése után csak közös megegyezéssel. Az Ügyfél kötelezettsége annak bizonyítása, hogy a megbízás felmondása az adás-vételi szerződés létrejöttét megelőzően történt.
  3. Ha az Ügyfél a létrejött adás-vételi szerződéstől egyoldalúan eláll, köteles megtéríteni a Conclude esetleges kárát, mely a megkötés időpontjában érvényes árfolyamok és az egyoldalú elállás időpontjában fennálló árfolyamok közti kedvezőtlen eltérésből érték a Conclude-ot, továbbá az ÁSZF Kondíciós Lista mellékletében feltüntetett elállás miatti elállási díjat.
  4. Ha az Ügyfél eladási limit megbízást adott a Conclude-nak, a Conclude által  visszaigazolt és az Ügyféllel megkötött adás-vételi szerződéstől a Conclude egyoldalúan elállhat, amennyiben az Ügyfél nem az adás-vételi szerződésben foglalt mennyiségű és minőségű árut szállít be a Conclude részére. Ebben az esetben Conclude követelheti az Ügyféltől azon kárának megtérítését, amely a Conclude és az Ügyfél adás-vételi szerződésének időpontjában fennálló és a Conclude általi felmondás közti időpont Conclude számára kedvezőtlen elmozdulásából származott, Ezen felül továbbá, Conclude jogosult az Ügyfelet a mellékelt Kondíciós Lista szerinti kezelési költséggel terhelni a nem a szerződés szerinti áru beszállításának jogcímen.
  5. Amennyiben az Ügyfél által fizetett előleg nem fedezi Conclude igazolható költségeit, veszteségeit és a kezelési költséget, úgy az Ügyfél köteles 8 napon belül megtéríteni Conclude-nak a hiányzó összeget. Conclude a beszámítás jogával élhet az Ügyfél eszközeit illetően.
 4. Helyettesítő termékek és részteljesítés:
  1. a Conclude webáruházában www.conclude.hu az egyes termékeknél fel van tüntetve, hogy mely termékek esetében van joga Conclude-nak helyettesítő terméket szállítani. Ettől függetlenül a Conclude törekszik arra, hogy az Ügyfél esetleges kérése szerinti fajtájú árut adja az Ügyfélnek, amennyiben az van raktáron. Ha az Ügyfél ragaszkodik valamely gyártó termékéhez, úgy Conclude -ha módjában áll- a kért gyártó termékét fogja leszállítani az Ügyfélnek, viszont ebben az esetben Conclude jogosult az esetleges többlet költségeit érvényesíteni, valamint a szállítási határidő is kitolódhat. A Conclude az aranyrúd és aranylemez termékek esetében az ún. Gold List-en lévő nemzetközileg elismert gyártók termékeit szállítja (Good Delivery minősítésű gyártók). Amennyiben nem lehetséges az ún. Gold List-en lévő gyártótól származó áru leszállítása, úgy Conclude jogosult az Európai Unió hatóságai által szabályozott, ellenőrzött nemesfém finomító termékét leszállítani. Ebben az esetben az Ügyfél 2%-ot meg nem haladó mértékű árengedményt kérhet.
  2. Conclude fenntartja a jogot, hogy valamely szerződést nem egészben hanem részben teljesítsen, ez esetben csak a visszaigazolt árucikkeknek, mennyiségeknek és egyéb feltételeknek megfelelően jön létre az adás-vételi szerződés a Felek között.
 5. Az Ügyfelek pénz, befektetési arany ill. nemesfém eszközei nem képezik a Conclude vagyonát. A Conclude esetleges megszűnése vagy felszámolási eljárása esetén, sem a cég tulajdonosai sem a cég hitelezői nem tarthatnak igényt az Ügyfelek eszközeire.
  1. Conclude kedvezmény rendszer, Conclude arany kártya: Conclude volumenfüggő törzsvásárlói kedvezmény rendszert üzemeltet azon Ügyfeleinek akik vagy elértek egy adott összesített üzletkötési volumenszintet vagy pedig egyösszegű díj befizetése mellett jogot szereztek arra, hogy kedvezményes árat érjenek el. Conclude a webáruházában a www.conclude.hu oldalon teszi közzé kedvezményes árait. A vásárlásokhoz kötődő egyszerű kedvezmény a Conclude arany kártya igénylésével, szerződés nélkül is elérhető.  Az egyösszegű díjfizetés mellett történő kedvezmény szerzéshez a Conclude Aranytartalék Program szerződés megkötése szükséges. A Conclude arany kártyára azon Ügyfelek jogosultak, akik eddigi vásárlási forgalmukkal vagy elérték a 3 millió forintos szintet, vagy 120.000 forint+áfa egyösszegű befizetésével jogot szereztek az aranykártyás árszinthez. Az Ügyfél az arany kártya fizikai birtoklása nélkül is igénybe veheti a kártyához társult árkedvezményeket az ügyfélkód használatával. Amennyiben az Ügyfél az árkedvezményre a jogot nem a teljesített forgalma után kapta, hanem megvásárolta, úgy a jogosultság vásárlástól számított 90 napon belül joga van visszalépni, és az ezen a jogcímen  befizetett összeg 30%-át visszaigényelni. A 90 nap letelte jogvesztő hatályú és az Ügyfél visszalépés esetén sem igényelhet vissza pénzt. Conclude a webáruházában a legkedvezőbb árat jeleníti meg az áruk alapáraként, amely nagykereskedelmi ár. Kedvezmény csoporttól és az egy tranzakcióban vásárolt volumentől függően a Conclude webáruház rendszere kiskereskedelmi felárat alkalmaz. Az Ügyfél a webáruház megbízási felületének kitöltésekor megtekintheti a Conclude rendszere által előkalkulált árat. Conclude igen jelentős volumenű megrendelésnél egyedi árat és kondíciókat alkalmazhat.

 

 

Conclude aranyszámla és más nemesfémszámla vezetési, letétkezelési feltételek

 

A Conclude által nyújtott aranyszámla és más nemesfémszámla vezetési, letétkezelési szolgáltatást csak a Conclude-dal szerződött Ügyfelek vehetik igénybe, a „Keretszerződés nemesfémszámla vezetésre, letétkezelésre és nemesfémek adás-vételére“ című szerződés aláírásával.

 

Árukiadás és bevétel feltételei, a kár veszély átszállásának helye:

 

1.        Áru kiadásakor (személyes átvétel) az Ügyfél a kár és kockázat veszélyt az áru átvételének időpontjától fogva viseli. Az áru kiszállításakor a csomag eltűnésének, sérülésének veszélyét az értékszállító cég viseli.  Minden esetben az Ügyfél az áru átvételekor köteles meggyőződni az áru mennyiségi és minőségi megfelelőségéről, mivel utólagos reklamációnak nincs helye. Eltérés esetén az áru átvételkor azonnal jegyzőkönyvet kell felvetetni, a hely, idő a jelenlevők és a kifogásolt tételek megnevezése mellett.

2.        Amennyiben az Ügyfél ad el árut a Conclude-nak, az Ügyfél a kárveszélyt és kockázatot a Conclude részére történő áru átadás időpontjáig viseli.

3.        Conclude az átvett/az Ügyfél által hozzá eljuttatott árut bevizsgálja/bevizsgáltatja, és csak ezt követően dönt arról, hogy a szerződés szerinti (rész)teljesítésre elfogadhatónak ítéli-e meg az Ügyfél áruját. Ha a Conclude nem tartja az árut elfogadhatónak, az árut az Ügyfél köteles 3 napon belül elvinni, a Conclude igazolt költségeinek megtérítése mellett. Ha az Ügyfél visszaszállítást kér, akkor az az Ügyfél költségére és felelősségére történik.

4.        Postai érték csomag küldés vagy  értékcsomag küldő futár szolgáltató igénybe vétele: Conclude kizárólag értéknyilvánított csomagban küld árut az Ügyfélnek. Az áru eltűnése vagy sérülése esetén a posta/csomagküldő szolgáltató biztosítása fedezi az esetleges kárt. A kárrendezés során vagy az Ügyfél, vagy az Ügyfél meghatalmazása alapján a Conclude jár el, a csomagküldő szolgáltató Üzletszabályzata szerint. Postai kiszállítási mód választása esetén Conclude csomagonként hárommillió forint értékig ad fel árut postai csomagban biztosítással és értéknyílvánítással a Magyar Posta Zrt. vonatkozó szabályzatai szerint, mely a www.posta.hu weboldalon érhető el. A szóban forgó összeg feletti megrendelés esetén a Conclude több csomagra bontva teljesíti a megrendelést. Az Ügyfél az áru átvételekor köteles meggyőződni a csomag sértetlenségéről, és hogy a csomagban feladott áru a mellékelt bizonylatok szerinti mennyiségű és minőségű-e. Eltérés esetén az áru átvételének időpontjában azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni a kifogásolt tételeket. A jegyzőkönyvet a posta szabályzatai szerint, a postai alkalmazottakkal együtt kell felvenni. Az áru átvétele utáni, utólagos reklamációnak helye nincs.

5.        Értékszállítás: a 4. pontban foglalt értéket meghaladó értékű tétel szállítása esetén Conclude  fegyveres őrzéssel biztosított értékszállításra szakosodott cég szolgáltatását veszi igénybe mind a belföldi, mind a nemzetközi forgalomban. Ebben a körben egyedi igényeket külön szerződés szerint szolgál ki a Conclude.

6.        Számla kibocsátás: Conclude vagy a Conclude-dal szerződésben álló Közreműködő az áru kiadásakor/kiszállításakor tételes számlát ad  az Ügyfélnek.

7.        Reklamáció:

Csomag ill. plomba  sérülése : az érték csomag  átvételekor az Ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a csomag  ill. plomba sértetlen-e. Az Ügyfél sérült plombájú vagy külsejű csomag  átvételével elveszíti a reklamációra való jogát.

8.        Felek az árukiadás, ki/be szállítás során fellépő esetleges problémák, viták kapcsán bizonyító erejűnek fogadják el a Conclude által rögzített videófelvételeket, fotókat ill. egyéb dokumentumokat.

9.        Tulajdonjog fenntartási és beszámítási jog: az Ügyfél által kifizetetlen, vagy csak részben kifizetett áru tulajdonjogát Conclude mindaddig saját tulajdonaként tartja fenn, amíg az Ügyfél teljesen meg nem fizette meg a szóban forgó áru ellenértékét. Conclude jogosult beszámítással élni az Ügyfél bármely eszközével szemben a Conclude Ügyféllel szembeni követeléseinek érvényesítésekor.

10.     Az áru kiadásának/kiszállításának díjait a Conclude hivatalos webáruháza és az ÁSZF Kondíciós Lista tartalmazza.

 

Vegyes rendelkezések

 

1.        Felelősség kizárása: 

a.        A Conclude kizárja a felelősségét vis major esetére. 

b.       Conclude kizárja a felelősségét azokban az esetekben, ha a tőle elvárható gondosság mellett az Ügyfelet kár éri, vagy az Ügyfél nevében visszaélést követnek el, ill. ha  az Ügyfél nevében csalárd szándékkal harmadik személy lépett fel, és a szokásos gondos ügymenet mellett Conclude vagy megbízottja ezt nem volt képes kiszűrni.

c.        A Conclude weboldalain történő üzletkötés feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Conclude nem felelős semmilyen kárért, amely a Conclude hivatalos weboldalaihoz történő csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfél felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

d.       Vitás esetekben a  Felek a Conclude által használt informatikai és/vagy hangrögzítési rendszerek által kimutatott/rögzített adatokat bizonyító erejűnek fogadják el, így különösen az említett rendszerek által rögzített időpontokat.

e.        Adatok pontossága: az Ügyfél a szerződések és megrendelések adatainak pontos és hiánytalan kitöltésért felelősséggel tartozik, az ebből adódó esetleges károkért Conclude a felelősségét kizárja.

2.        Adatvédelem: Conclude az Ügyfelek adatait a megbízások teljesítése és a megbízások feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Conclude adatot harmadik félnek nem ad át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Conclude szerződött alvállalkozójaként működik és erre a teljesítés érdekében szükség van. Az alvállalkozók a Conclude által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Conclude kijelenti, hogy az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.

3.        ÁSZF hatályba lépés: Conclude egyoldalúan módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line megtalálható a weblapon, visszaható hatálya nincs.

4.        Jog és illetékesség: Az Ügyfél állampolgárságától függetlenül, Felek jelen szerződés tekintetében kikötik a Magyar Köztársaság jogrendjének alkalmazását. Az esetleges peres eljárások esetére Felek hatáskörtől függően  kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság ill. a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 

 

 

Conclude Befektetési  Zrt.         hatályos  2012. október 12.-től.

 

 

 


1. sz. melléklet

 

Kondíciós Lista

 

 

Bizományosi díj:

·        Aranykártya esetén: 500 forint/tranzakció, 40 ezer forint alatti tételnél

·        Egyéb esetben: 1000 forint/ tranzakció, 40 ezer forint alatti tételnél

·        Vagy egyedi megállapodás alapján

 

 

Letéti tanúsítvány kiállítás díja:

·        Aranykártya esetén: 500 ft/tranzakció, 40 ezer forint alatti tételnél

·        Egyéb esetben: 1000 forint/ tranzakció, 40 ezer forint alatti tételnél

 

 

Letétkezelési díj: félévente- arany: 0,4%+áfa, ezüst: 0,8%+áfa- a letét értékére vetítve

 

Árukiadás díja az áruátadási pontokon: 2000 forint, a Conclude telephelyén díjmentes.

 

Egyedi letétkezelési elszámolás készítés díja: 2000 forint/ egyedi elszámolás

 

Letétkezelési kivonat (letét történet év végi fordulónappal): díjmentes

 

Letét feltörése a letétbe vételi tanúsítvány kiállítását követő 1 hónapon belül: 1% a letét értékére vetítve, ezen időszakon túl díjmentes. 

 

Az Ügyfél egyoldalú elállása miatti elállási díj: 5%, az üzletkötés értékére vetítve

 

A nem szerződés szerinti áru beszállítása miatti kezelési költség: 5%, az üzletkötés értékére vetítve

 

Postai levél kiküldési költség: 200 forint/levél

 

Készpénzbefizetési díj: a Conclude bankszámlájára történő készpénzes befizetés esetén kérjük a bank által felszámított készpénzbefizetési díjat átvállalni, úgy hogy a szerződés szerinti összeget írják jóvá számlánkon!