Címlap

Hírlevél feliratkozás
Conclude Árjegyzés (élő)

Betöltés... 
Arany vétel és eladás itt:
Goldtresor grammárak *

Betöltés...

Arany/HUF középárfolyam g

Arany/USD árfolyam oz

Arany/Euró árfolyam oz

Ezüst/USD árfolyam oz

Ezüst/Euró árfolyam oz

Ezüst/Usa dollár árfolyam

Arany/Usa dollár árfolyam

RSS

Conclude
Adatkezelési Tájékoztató
 

Az Adatkezelési Tájékoztató pdf verziója letölthető ide kattintva.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Conclude Befektetési Zrt.
Conclude Csoport Zrt.
Conclude Services Kft.
Ügyfelei és álláspályázatra jelentkezők
 részére

https://www.conclude.hu Módosítás dátuma: 2019. július 25.

Tartalomjegyzék
 
1. Bevezetés

2. Adatkezelő elérhetőségei

3. Webáruházi megrendelés - a Conclude székhelyén történő személyes átvételi lehetőség választásával

4. Webáruházi megrendelés házhozszállítással

5. Nemesfém vásárlás a Conclude székhelyén

6. Nemesfém eladás a Conclude székhelyén

7. Hírlevél küldés

8. Feliratkozás árfolyamértesítő szolgáltatásra

9. Meghatalmazás – magánszemély vevő esetén

10. Meghatalmazás – céges vevő esetén

11. Álláspályázatok során történő személyes adatok kezelése

12. Álláspályázatokra benyújtott pályázati anyag megőrzése az elbírálási határidőt követő további 3 hónap időtartamra

13. Nemesfém letétkezelési szerződés magánszemély ügyfelek részére

14. Állandó meghatalmazás rendelkezési jogosultság átruházásáról letétkezelési keretszerződés mellékleteként

15. Tájékoztatás cookie-k (sütik) használatáról

16. Személyazonosságot igazoló okmánymásolatok megőrzése

17. Kamerarendszer alkalmazása a Conclude ügyfélterében

18. A Conclude által igénybe vett adatfeldolgozók

19. Adatkezelés biztonsága

20. Az érintett számára biztosított jogorvoslati lehetőségek


1. Bevezetés:


A Conclude vállalkozáscsoport (Conclude Befektetési Zrt.; Conclude Csoport Zrt; Conclude Services Kft.) elkötelezett abban, hogy a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, tiszteletben tartva különösen az érintettek információs önrendelkezési jogát. A Conclude vállalkozáscsoport adatkezelési elvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

o az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbiakban GDPR

o 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

o 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

o 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.)

o 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

o 2013. évi V. törvény – a polgári törvénykönyvről


A Conclude vállalkozáscsoport a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja.  

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a Conclude vállalkozáscsoport valamennyi természetes személy Ügyfelére, valamint a weboldalon meghirdetett álláspályázatokra jelentkező természetes személyekre (továbbiakban: Jelentkező), valamint a https://www.conclude.hu weboldalra látogató természetes személyek személyes adatainak kezelésére az alábbi részletezés szerint.

2. Adatkezelő elérhetőségei:


Az érintettek adatainak kezelését végző Conclude vállalkozáscsoport az alábbi vállalkozásokból áll (továbbiakban együtt: Adatkezelő): 
 
Ellenőrző vállalkozás: Conclude Csoport Zrt. 
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 
Adószám: 24160658-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-047675

Ellenőrzött vállalkozás: Conclude Befektetési Zrt.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Adószám: 22929589-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-046764

Ellenőrzött vállalkozás: Conclude Services Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Adószám: 23962110-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-986703

Az adatkezelést végző vállalkozáscsoportot az alábbi elérhetőségeken kereshetik fel az Érintettek az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos kérdésükkel vagy észrevételükkel (jelen tájékoztató vonatkozásában Érintett az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy: ügyfél, felhasználó, valamint álláspályázatok esetén a meghirdetett állásra jelentkező):
 
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon: +36 1 799 77 99

Mobil: 
+36 20 257 6442

Postacím:
Conclude Zrt.1054 Budapest, Szabadság tér 7.


Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

3. Webáruházi megrendelés - a Conclude székhelyén történő személyes átvételi lehetőség választásával


Adatkezelés célja:

A https://www.conclude.hu weboldalon leadott megrendelések feldolgozásának elősegítése az adásvételi szerződés  teljesítése érdekében, a kiállított számla megőrzése.


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – adásvételi szerződés teljesítése; a számlázási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: 
nincs

Személyes adatok kategóriái:

Ügyfél 
- neve
- telefonszáma,
- e-mail címe,
- fax,
- irányítószám,
- város/település,
- utca/házszám,
- ország

Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen:

- Adatfeldolgozó:Conclude könyvelője – Struktúra Coop Zrt. (adószám:24148397-2-43)


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs
 

Tárolás időtartama, törlési határidő: 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően – legalább nyolc év


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs

 
Az Ügyfél a https://www.conclude.hu oldalon megrendeli az általa kiválasztott termék(ek)et az Adatkezelő székhelyén történő átvételi mód választásával. A weboldal nem tárolja tartósan az adatokat, a leadott megrendelés leadásával személyes adatai a Conclude back office szerverére kerülnek és azon tárolódnak.  
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre az adásvételi szerződés, amennyiben a számlázáshoz szükséges személyes adatok nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére. 

4. Webáruházi megrendelés házhozszállítássalAdatkezelés célja:

A https://www.conclude.hu weboldalon leadott megrendelések feldolgozásának elősegítése az adásvételi szerződés  teljesítése érdekében, a megrendelt termékek futárszolgálattal történő házhozszállításával.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – adásvételi szerződés teljesítése, valamint a futárszolgálat részére történő adattovábbítás esetén;
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése a számlázási adatok vonatkozásában
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása az értékbiztosított csomagszállítás esetén

 
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: nincs

Személyes adatok kategóriái:

Számlázási adatok:

- ügyfél neve,
- telefonszáma,
- e-mail,
- fax,
- irányítószám,
- város/település,
- utca/házszám,
- ország

Szállítási adatok (amennyiben nem egyező a számlázási adatokkal):

- ügyfél neve,
- telefonszáma, 
- fax,
- irányítószám, 
- város/település,
- utca/házszám,
- ország
 
Különleges személyes adatok: nincs

 
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen:

- FedEx futárszolgálat – érintett hozzájárulásával

- Adatfeldolgozó: Conclude könyvelője – Struktúra Coop Zrt. (adószám: 24148397-2-43) – jogi kötelezettség

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs


Tárolás időtartama, törlési határidő: Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően – legalább nyolc év


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs
 
 
Az Ügyfél a https://www.conclude.hu oldalon megrendeli az általa kiválasztott termék(ek)et az értékbiztosított kiszállítási mód választásával. A weboldal nem tárolja tartósan az adatokat, a megrendelés leadásával személyes adatai a Conclude back office szerverére kerülnek és azon tárolódnak.  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Conclude értékbiztosított csomagszállításra szerződött partnere a FedEx futárszolgálat, melynek adatkezelési tevékenységei kívül esnek a Conclude hatáskörén. A Conclude kizárólag az Ügyfél által megadott szállítási adatokat továbbítja a FedEx futárszolgálat részére az Ügyfél előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján. Az Ügyfél az általa megadott hozzájárulást a FedEx futárszolgálat részére történő csomagátadást megelőzően visszavonhatja. A csomag átadásának idejétől számítva a szállítási adatok vonatkozásában a személyes adatok adatkezelője a Fedex futárszolgálat, az általa közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. Értékbiztosított csomagszállítás igénylése esetén a csomag összértéke nem haladhatja meg az 5 millió forintot.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem jön létre az adásvételi szerződés, amennyiben a számlázáshoz szükséges személyes adatok nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére. 
Az értékbiztosított kiszállítás nem valósítható meg, amennyiben az Ügyfél nem adja meg a nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail), valamint a szállítási címét, ez esetben az Ügyfél más módon tudja átvenni (személyes vagy meghatalmazott általi áruátvétel a Conclude székhelyén) a részére összekészített csomagot.

5. Nemesfém vásárlás a Conclude székhelyén


Adatkezelés célja:

Nemesfém vásárlás


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont - adás-vételi szerződés teljesítése; 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - jogi kötelezettség a számlák megőrzése tekintetében


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: nincs

Személyes adatok kategóriái:

Számlázási adatok (név, telefonszám, e-mail, fax, irányítószám, város/település, utca/házszám, ország)
 
Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen:

Adatfeldolgozó: Conclude Könyvelője - Struktúra Coop Zrt. (adószám: 24148397-2-43)
 

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs


Tárolás időtartama, törlési határidő:

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően – legalább nyolc év

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs


Az Ügyfél a Conclude székhelyén személyesen megjelenik nemesfém vásárlás céljából. A Conclude értékesítője az Ügyfél által megvásárolni kívánt termékekre árajánlatot készít az Adatkezelő back office oldalán, mely adatok az Ügyfél általi ajánlatelfogadás esetén kerülnek tárolásra az Adatkezelő back office szerverén. Az elfogadott ajánlattal egyidejűleg létrejön az adásvételi szerződés, mely a termékek kifizetésének (készpénzes, kártyás vagy átutalásos fizetési mód) időpontjában teljesítésre kerül. Az Ügyfél az általa választott módon teljesíti fizetési kötelezettségét, a Conclude értékesítője átadja a termék(ek)et.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adásvételi szerződés nem jön létre. 


6. Nemesfém eladás a Conclude székhelyén

Adatkezelés célja:

Nemesfém eladás

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont - adásvételi szerződés teljesítése; 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - jogi kötelezettség a számlák megőrzése tekintetében


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: nincs


Személyes adatok kategóriái:

Számlázási adatok (név, telefonszám, e-mail, fax, irányítószám, város/település, utca/házszám, ország)

 
Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen:

Adatfeldolgozó: Conclude Könyvelője - Struktúra Coop Zrt. (adószám: 24148397-2-43) 

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs


Tárolás időtartama, törlési határidő:

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően – legalább nyolc év


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei:  nincs


Az Ügyfél a Conclude székhelyén személyesen megjelenik nemesfém eladás céljából. A Conclude értékesítője az Ügyfél által eladni kívánt termékekre árajánlatot készít az Adatkezelő back office oldalán, mely adatok az Ügyfél általi ajánlatelfogadás esetén kerülnek tárolásra az Adatkezelő back office szerverén. Az elfogadott ajánlattal egyidejűleg létrejön az adásvételi szerződés, mely a termékek kifizetésének (készpénzes, vagy átutalásos fizetési mód) időpontjában teljesítésre kerül. A Conclude az előzetesen egyeztetett módon teljesíti fizetési kötelezettségét, ezzel egyidejűleg az Ügyfél átadja az általa eladni kívánt termék(ek)et a Conclude értékesítője részére.

 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adásvételi szerződés nem jön létre.


7. Hírlevél küldés


Adatkezelés célja:

A hírlevélre feliratkozók tájékoztatása/érdeklődésének felkeltése szakmai anyagok küldése által

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása;

Eker. tv. 13/A.§


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: 
nincs


Személyes adatok kategóriái: e-mail cím, név, feliratkozás időpontja


Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen:

Adatfeldolgozó: Servergarden Kft. 
(cjsz: 01-09-186097) tárhelyszolgáltató


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs


Tárolás időtartama, törlési határidő:

Hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig, vagy az érintett az adatkezeléshez megadott hozzájárulását visszavonja


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei
 : nincs

A Conclude hírlevelére a https://www.conclude.hu oldalon tud feliratkozni az érintett a neve és e-mail címe megadását, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerését követően. A hírlevélre történő feliratkozás, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerésének igazolása az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy a Conclude postacímére vagy e-mail címére küldött levél útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló adatkezelés, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem értesül a Conclude által küldött szakmai anyagokról.


8. Feliratkozás árfolyamértesítő szolgáltatásra


Adatkezelés célja:

Ügyfelek elégedettségének növelése árfolyamértesítő elektronikus levelek küldése által


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása;

Eker. tv.13/A.§


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: 
nincs


Személyes adatok kategóriái: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma, feliratkozás időtartama


Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen:

Adatfeldolgozó: Servergarden Kft.  
(cjsz: 01-09-186097) tárhelyszolgáltató


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs


Tárolás időtartama, törlési határidő:

Az érintett által beállított időtartam, de maximum 1 év


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs


A Conclude ingyenes árfolyamértesítő szolgáltatására az érintett a https://www.conclude.hu/component/notify oldalon tud feliratkozni az e-mail címe (kötelezően kitöltendő), neve és telefonszáma (opcionális) megadását követően, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerését követően. A feliratkozást követően ingyenes e-mail értesítést küld a rendszer, amennyiben az árfolyam eléri az érintett által beállított határértéket. Az árfolyamértesítőre történő feliratkozás, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerésének igazolása az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett emlékeztető üzenetet kap az adatkezelés időtartamának lejártát megelőzően 1 héttel, amennyiben az érintett nem hosszabbítja meg az árfolyamértesítő szolgáltatást, a jelen adatkezelési célból megadott adatai törlésre kerülnek. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, az árfolyamértesítőben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy a Conclude postacímére vagy e-mail címére küldött levél útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló adatkezelés, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem értesül a Conclude által küldött szakmai anyagokról, valamint nem értesül a beállítható árfolyamszintek eléréséről.


9. Meghatalmazás – magánszemély vevő esetén

Adatkezelés célja:

Megvásárolt termék(ek) átadása a Meghatalmazott részére


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén:
nincs


Személyes adatok kategóriái:

Meghatalmazó: neve, születési helye, születési ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása.

Meghatalmazott: neve, születési helye, ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása. 

Tanúk: név, lakcím, személyi igazolvány szám, aláírás.

Adásvételi szerződés azonosító száma


Különleges személyes adatok: 
nincs
 
 
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen: nincs


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs
 
 
Tárolás időtartama, törlési határidő:

2013. évi V. törvény - Ptk. 6:22.§ szerinti elévülési idő: 5 év


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs

Az Ügyfél a Conclude online felületén vagy telefonos elérhetőségén megrendelést ad le, mely által létrejön az adásvételi szerződés. A megvásárolt nemesfém termék(ek) átvételére az Ügyfél meghatalmazza a Meghatalmazottat. A Meghatalmazott a Conclude székhelyén az értékesítő részére átadja a meghatalmazást, mellyel igazolja, hogy a termék(ek) átvételére jogosult.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:


Meghatalmazás hiányában az Ügyfél személyesen vagy értékbiztosított csomagszállítás igénylésével tudja átvenni a termék(ek)et. 10. Meghatalmazás – céges vevő esetén

Adatkezelés célja:

Megvásárolt termék(ek) átadása a Meghatalmazott részére


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: 
nincs


Személyes adatok kategóriái:

Meghatalmazó: cég képviselőjének neve és aláírása.

Meghatalmazott: neve, születési helye, ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása. 

Tanúk: név, lakcím, személyi igazolvány szám, aláírás.

Adásvételi szerződés azonosító száma

Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen: nincs


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs


Tárolás időtartama, törlési határidő:

2013. évi V. törvény - Ptk. 6:22.§ szerinti elévülési idő: 5 év


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs


Az Ügyfél a Conclude online felületén vagy telefonos elérhetőségén megrendelést ad le, mely által létrejön az adásvételi szerződés. A megvásárolt nemesfém termék(ek) átvételére az Ügyfél képviselője meghatalmazza a Meghatalmazottat. A Meghatalmazott a Conclude székhelyén az értékesítő részére átadja a meghatalmazást, mellyel igazolja, hogy a termék(ek) átvételére jogosult.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:


Meghatalmazás hiányában az Ügyfél személyesen vagy értékbiztosított csomagszállítás igénylésével tudja átvenni a termék(ek)et. 11. Álláspályázatok során történő személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja:

A munkaviszony létesítésére irányuló eljárásban a Conclude vezérigazgatója és vezető értékesítője a Jelentkező kompetenciáit megismerje, döntést tudjon hozni arról, hogy a Jelentkezővel kíván-e munkaviszonyt létesíteni.


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: 
nincs


Személyes adatok kategóriái:

Az önéletrajzban és motivációs levélben a Jelentkező által feltüntetett személyes adatok. A pályázatban minimálisan előírt feltételek: Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma, végzettsége(i)nek megnevezése, nyelvtudása, valamint a bérigénye.


Különleges személyes adatok:  nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen: nincs


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás:  nincs
 
 
Tárolás időtartama, törlési határidő:

A pályázatban megjelölt jelentkezés elbírálásának határidejét követő 3 munkanap vagy a benyújtott pályázati anyag kezelésére megadott hozzájárulás visszavonásának napja


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: 
nincs

A Conclude által meghirdetett álláspályázatra elektronikus levélben ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) vagy posta címre beérkezett önéletrajzokat, valamint motivációs leveleket az Adatkezelő vezérigazgatója, valamint vezető értékesítője jogosult megismerni. A pályázatokban ismertetett kompetenciák alapján a vezérigazgató kiválasztja a Jelentkezőt, akit a pályázatban megadott elérhetőségein (telefon vagy e-mail) értesít. A kiválasztott Jelentkező értesítésével azonos munkanapon e-mailben értesíti a többi Jelentkezőt, hogy a pályázat elbírálása során nem nyertek felvételt. Az értesítés során az Adatkezelő ismételt hozzájárulást kér a Jelentkezőktől arra vonatkozóan, hogy az általuk benyújtott pályázati anyagot további 3 hónapig (a felvételt nyert Jelentkező próbaidejének időtartamára) kezelje. Amennyiben a kiküldött értesítésre 3 munkanapon belül nem érkezik/nemleges válasz érkezik a Jelentkezőtől, vagy a Jelentkező a pályázati eljárás során bármikor visszavonja a beküldött pályázati anyag kezelésére adott hozzájárulását a teljes pályázati anyag haladéktalanul megsemmisítésre kerül.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Jelentkező pályázatának sikeres elbírálása nem lehetséges, nem tud munkaviszonyt létesíteni a Conclude-al.


12. Álláspályázatokra benyújtott pályázati anyag megőrzése az elbírálási határidőt követő további 3 hónap időtartamra

Adatkezelés célja:

Jelentkező értesítése az általa pályázott megüresedett pozícióról


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az érintett hozzájárulása, valamint


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: nincs


Személyes adatok kategóriái:

Az önéletrajzban és motivációs levélben a Jelentkező által feltüntetett személyes adatok. A pályázatban minimálisan előírt feltételek: Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma, végzettsége(i)nek megnevezése, nyelvtudása, valamint a bérigénye.


Különleges személyes adatok: nincs
 
 
Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen: nincs


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs


Tárolás időtartama, törlési határidő: 

Az eredeti pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónap


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs

A Jelentkező újbóli hozzájárulása esetén a Conclude az álláspályázatban megjelölt "jelentkezés elbírálásának határidejétől" számított további 3 hónapra megőrzi a Jelentkező pályázati anyagát abból a célból, amennyiben az eredeti pályázati eljárásban felvételt nyert Jelentkező munkaviszonya a próbaidő letelte előtt bármely okból megszüntetésre kerülne, az álláspályázatra Jelentkezőket az Adatkezelő ismételten felkeresheti az állásajánlattal.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:


A Jelentkező pályázatának sikeres elbírálása nem lehetséges, nem tud munkaviszonyt létesíteni a Conclude-al.


13. Nemesfém letétkezelési szerződés magánszemély ügyfelek részére

 

Adatkezelés célja:

Nemesfém letétkezelési szerződés megkötése


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: 
nincs


Személyes adatok kategóriái:

Ügyfél adatok: ügyfél azonosító; anyja neve; születési helye, ideje; telefonszám(ok); e-mail cím; állandó lakcím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), személyazonosító okmány típusa, száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) állampolgárság, bankszámlaszám, IBAN szám


Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen:

Adatfeldolgozó: Conclude könyvelője – Struktúra Coop Zrt. (adószám: 24148397-2-43) – jogi kötelezettség


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs


Tárolás időtartama, törlési határidő:

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően – legalább nyolc év


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: 
nincs

1. az Ügyféllel kötött keretszerződés alapján a Conclude fizikai nemesfém termékeket vesz letétbe, megőrzi azokat a Letevő javára és a Letevő rendelkezése alapján kiszolgáltatja a letétet a Letevő vagy meghatalmazottja részére; 

2. a Letevő a Conclude-nál letétbe helyezett nemesfém termékekre eladási megbízást adhat, és kérheti az ellenérték kifizetését, ill. a Letevő rendelkezhet úgy, hogy az általa újonnan vásárolt nemesfém termékeket a Conclude letéti őrzésére bízza;

3. az offline nemesfém letétkezelés - a szintén a Conclude által üzemeltetett GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszerrel szemben - nem tartalmaz olyan webes elérési lehetőséget melyen keresztül a Letevő rendelkezni tudna nemesfém letétei fölött


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A letétkezelési szerződés nem jön létre, vagy meghatalmazás hiányában a kizárólagos rendelkezési jog a Letevőt illeti meg.

14. Állandó meghatalmazás rendelkezési jogosultság átruházásáról letétkezelési keretszerződés mellékleteként

Adatkezelés célja:

Letevő rendelkezési jogosultságának teljesítése


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: 
nincs

Személyes adatok kategóriái:

Meghatalmazó: ügyfél azonosító;

Meghatalmazott: neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, személyazonosító okmány típusa, száma


Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen: nincs


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs


Tárolás időtartama, törlési határidő:

Letétkezelési szerződés megszűnésétől számított 5 év – 2013. évi V. törvény 6:22.§ szerinti elévülési idő


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs

A Letevő nemesfém letétkezelési ill. az ezekhez kapcsolódó nemesfém kereskedelmi szolgáltatás igénybevételére szerződik a Conclude-al, továbbá teljes körű rendelkezési jogosultságot biztosít a Meghatalmazott részére a keretszerződésben foglaltak átvállalására.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Letevő letétkezelési szerződés szerinti kizárólagos rendelkezési jogosultságát nem tudja átruházni más természetes személyre.


15. Tájékoztatás cookie-k (sütik) használatáról


Adatkezelés célja:

A honlap látogatottságának nyomon követése, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása.


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – az adatkezelő jogos érdeke – szükséges sütik alkalmazása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása – a statisztikai és marketing célú sütik tekintetében

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén:

Felhasználók azonosítása elsősorban a visszaélések megakadályozására, a Conclude reputációjának növelése, a weboldalra látogatók elégedettségének növelése. 


Személyes adatok kategóriái:
látogatás dátuma, időpontja, az eszköz azonosítószáma


Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen: nincs


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs
 
 
Tárolás időtartama, törlési határidő:

Szükséges (Necessary):
_cfduid: 1 év


Statisztikai (Statictics):
_utm.gif: munkamenet lezárásáig
_utma: 2 év
_utmb: 1 nap
_utmc: munkamenet lezárásáig
_utmt: 1 nap
_utmz: 6 hónap


Marketing:
IDE: 1 év
NID: 6 hónap
pagead/1p-user-list/#: munkamenet lezárásáig
test_cookie: 1 nap
UUID#: munkamenet lezárásáig


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs


A https://www.conclude.hu weboldal meglátogatása során cookie-kat (azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt) küldünk a látogató böngészésre használt eszközére (beleértve a mobiltelefonokat, tableteket is). 
A munkamenet lezárásáig érvényes süti (session cookie) csak a böngésző bezárásáig marad az eszközén. 
A sütiket a felhasználó törölheti az eszközéről, illetve lehetősége van a böngészőbeállításokban letiltani a sütik alkalmazását.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:


Lehetősége van a  cookie-kat (sütiket) letörölni, vagy blokkolni az Ön által használt eszközön, de ebben az esetben a honlap teljes funkcionalitással való működése nem biztosított.


16. Személyazonosságot igazoló okmánymásolatok megőrzése

Adatkezelés célja:

A 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltaknak való megfelelés igazolása


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén: nincs
 
Személyes adatok kategóriái:

Személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
 
 
Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen: nincs


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs
 
Tárolás időtartama, törlési határidő: 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs


A Conclude az Ügyfél által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványról (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél), valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványról másolatot készít. A Conclude számára az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásól szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6.§ írja elő, mely kötelezettségnek a Conclude a Pmt. 7.§ (8) bekezdésében foglalt intézkedések alkalmazásával tesz eleget.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Conclude a jogszabályi kötelezettségének nem tud eleget tenni, ezáltal megtagadja az üzletkötést az adatszolgáltatás teljesítéséig.


17. Kamerarendszer alkalmazása a Conclude ügyfélterében:


Adatkezelés célja:

Vagyonvédelem


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – adatkezelő jogos érdeke


Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén:

A Conclude nemesfém és készpénz készletének vagyonvédelme


Személyes adatok kategóriái:

Az ügyfél képmása


Különleges személyes adatok: nincs


Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen: nincs


Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: nincs
 
 
Tárolás időtartama, törlési határidő: 30 nap


Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei: nincs


A Conclude kamerarendszert, valamint video-kaputelefont üzemeltet vagyonvédelmi célból, melyek az ügyféltérbe belépő és ott tartózkodó érintettek képmását rögzítik. A kamerarendszer által rögzített felvételek visszanézésére kizárólag a Conclude arra felhatalmazott munkatársai jogosultak.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bank Center Irodaházban is üzemel kamerarendszer, melynek adatkezelési tájékoztatója a http://www.bankcenter.hu/intranet/privacypolicy.html linkre kattintva érhető el. A Bank Center Irodaházban működtetett kamera- és beléptetőrendszer, mint  adatkezelési tevékenység a Conclude hatáskörén kívül esik.


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az ügyfél nem tud belépni a Conclude ügyfélterébe.

18. A Conclude által igénybe vett adatfeldolgozók

A Conclude a szolgáltatásainak megfelelő színvonalon történő teljesítéséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

- Struktúra Coop Zrt. - könyvelés

- Audit Coop Zrt. – könyvvizsgálat

- Servergarden Kft. – tárhelyszolgáltató


19. Adatkezelés biztonsága

A Conclude és az általa igénybe vett adatfeldolgozók a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, körülményei, hatóköre és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembe vételével megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.


A Conclude a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt személyes adatok

- csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető (rendelkezésre állás)

- hitelessége és ellenálló képessége az adatkezelési tevékenység egészében biztosított legyen (ellenálló képesség)

- változatlansága igazolható maradjon (integritás)

- jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (bizalmasság).


A Conclude a személyes adatok biztonsága érdekében a megfelelő intézkedéseket hozza meg, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technológia megváltoztatásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. 


A Conclude az adatkezelés során megőrzi és biztosítja

- a titkosságot,

- a sértetlenséget,

- a rendelkezésre állást. 


A Conclude nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, az orvoslára tett intézkedéseket, az érintettek hozzávetőleges számát, szükség volt-e az érintettek értesítésére, ha igen ez milyen módon történt, valamint az incidens bekövetkezésének idejét és a NAIH felé történő incidensbejelentés időpontját.


A Conclude köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidens 72 órán belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak bejelenteni, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár magas kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 


20. Az érintett számára biztosított jogorvoslati lehetőségek

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelések kivételével) törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adatok felvétele során jelzett módon, az Adatkezelő elérhetőségein (jelen tájékoztató 2. fejezete – az adatkezelő elérhetőségei).


Tájékoztatáshoz való jog: 


Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen személyesen a Conclude székhelyén vagy a jelen tájékoztató 2. számú bekezdésében megadott elérhetőségek bármelyikén. 


Az érintett hozzáférési joga:


Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.


Helyesbítéshez való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a további adatkezelésre nincs más jogalapja.

Adatkezelés korlátozásához való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 


A Conclude az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 


Adathordozhatósághoz való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


Tiltakozáshoz való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 


Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 


Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.


Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából kezelése ellen, az adatokat a Conclude e célból nem kezeli tovább. 


Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást


Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, amennyiben az adatkezelés 

az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében történik

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket állapít meg, vagy

az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.


Hozzájárulás visszavonásának joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 


Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről


Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 


Az érintett kérelmével kapcsolatos eljárási szabályok:

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információ tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztató formájában az érintettek rendelkezésére álljon.


Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, a tájékoztatás is elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha ezt az érintett másként kéri.


A Conclude az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani. 


Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


A Conclude a kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek felszámítására jogosult vagy megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést. 


A Conclude az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számít fel. Az elektronikus úton beérkezett kérelmeket a Conclude elektronikus úton válaszolja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri. 


Az érintett kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó igényt terjeszthet elő, amennyiben az adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó az adatvédelmi rendelet rendelkezéseit megsértette, melynek eredményekén az érintett vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


Az érintett kéréssel/panasszal fordulhat:

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.


Az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 


Adatvédelmi hatósági eljárás:


Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségein:

- székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
- levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
- e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.