Címlap

Conclude Árjegyzés (élő)

Betöltés... 
Arany vétel és eladás itt:
Goldtresor grammárak *

Betöltés...

Arany/HUF középárfolyam g

Arany/USD árfolyam oz

Arany/Euró árfolyam oz

Ezüst/USD árfolyam oz

Ezüst/Euró árfolyam oz

Adatkezelési Tájékoztató

 

Conclude Befektetési Zrt.

Conclude Csoport Zrt.

Conclude Services Kft.

Ügyfelei és álláspályázatra jelentkezok részére

 

Módosítás dátuma: 2022. október 20.

 

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés:
 2. Adatkezelo elérhetoségei:
 3. Webáruházi megrendelés - a Conclude székhelyén történo személyes átvételi lehetoség választásával
 4. Webáruházi megrendelés házhozszállítással
 5. Nemesfém vásárlás a Conclude székhelyén.
 6. Nemesfém eladás a Conclude székhelyén.
 7. Hírlevél küldés
 8. Feliratkozás árfolyamértesíto szolgáltatásra.
 9. Meghatalmazás – magánszemély vevo esetén.
 10. Meghatalmazás – céges vevo esetén.
 11. Álláspályázatok során történo személyes adatok kezelése.
 12. Álláspályázatokra benyújtott pályázati anyag megorzése az elbírálási határidot követo további 3 hónap idotartamra.
 13. Nemesfém letétkezelési szerzodés magánszemély ügyfelek részére.
 14. Állandó meghatalmazás rendelkezési jogosultság átruházásáról letétkezelési keretszerzodés mellékletekén
 15. Tájékoztatás cookie-k (sütik) használatáról
 16. Személyazonosságot igazoló okmánymásolatok megorzése.
 17. Kamerarendszer alkalmazása a Conclude ügyfélterében.
 18. A Conclude által igénybe vett adatfeldolgozók.
 19. Adatkezelés biztonsága.
 20. Az érintett számára biztosított jogorvoslati lehetoségek.

 

 

 

1.          Bevezetés:

A Conclude vállalkozáscsoport (Conclude Befektetési Zrt.; Conclude Csoport Zrt; Conclude Services Kft.) elkötelezett abban, hogy a vele kapcsolatba kerülo természetes személyek személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfeleloen kezelje, tiszteletben tartva különösen az érintettek információs önrendelkezési jogát. A Conclude vállalkozáscsoport adatkezelési elvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésérol (általános adatvédelmi rendelet), továbbiakban GDPR
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi C. törvény – a számvitelrol (Számv. tv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol (Eker.tv.)
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirol és egyes korlátairól
 • évi V. törvény – a polgári törvénykönyvrol

A Conclude vállalkozáscsoport a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a Conclude vállalkozáscsoport valamennyi természetes személy Ügyfelére, valamint a weboldalon meghirdetett álláspályázatokra jelentkezo természetes személyekre (továbbiakban: Jelentkezo), valamint a https://www.conclude.hu weboldalra látogató természetes személyek személyes adatainak kezelésére az alábbi részletezés szerint.

 

 

 

2.          Adatkezelo elérhetoségei:

Az érintettek adatainak kezelését végzo Conclude vállalkozáscsoport az alábbi vállalkozásokból áll (továbbiakban együtt: Adatkezelo):

 

Ellenorzo vállalkozás:

Conclude Csoport Zrt.

Székhely:

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Adószám:

24160658-2-41

Cégjegyzékszám:

01-10-047675

 

Ellenorzött vállalkozás:

Conclude Befektetési Zrt.

Székhely:

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Adószám:

22929589-2-41

Cégjegyzékszám:

01-10-046764

 

Ellenorzött vállalkozás:

Conclude Services Kft.

Székhely:

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Adószám:

23962110-2-41

Cégjegyzékszám:

01-09-986703

 

Az adatkezelést végzo vállalkozáscsoportot az alábbi elérhetoségeken kereshetik fel az Érintettek az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos kérdésükkel vagy észrevételükkel (jelen tájékoztató vonatkozásában Érintett az Adatkezelovel kapcsolatba kerülo természetes személy: ügyfél, felhasználó, valamint álláspályázatok esetén a meghirdetett állásra jelentkezo):

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Telefon:

 

+36 1 799 77 99

Mobil:

 

+36 20 257 6442

Postacím:

Conclude Zrt.1054 Budapest, Szabadság tér 7.

 

Adatvédelmi tisztviselo elérhetosége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

 

3.          Webáruházi megrendelés - a Conclude székhelyén történo személyes átvételi lehetoség választásával

 

Adatkezelés célja

A https://www.conclude.hu weboldalon leadott megrendelések feldolgozásának elosegítése az adásvételi szerzodés  teljesítése érdekében, a kiállított számla megorzése.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – adásvételi szerzodés teljesítése; a számlázási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Ügyfél

-      neve

-      telefonszáma,

-      e-mail címe,

-      fax,

-      irányítószám,

-      város/település,

-      utca/házszám,

-      ország

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

-Adatfeldolgozó: Struktúra Coop Zrt. (adószám:24148397-2-43)- könyvelés, adatok rögzítése a könyveloszoftverbe, adattovábbítás hatóságok felé-jogi kötelezettség

 

-Adatfeldolgozó: NetAccount Plus Kft. (adószám: 14733332-2-43) – könyveloszoftver és számlázószoftver fejlesztés, üzemeltetés, adattovábbítás hatóságok felé- jogi kötelezettség

 

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfeleloen – legalább nyolc év

 

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

Az Ügyfél a https://www.conclude.hu oldalon megrendeli az általa kiválasztott termék(ek)et az Adatkezelo székhelyén történo átvételi mód választásával. A weboldal nem tárolja tartósan az adatokat, a leadott megrendelés leadásával személyes adatai a Conclude back office szerverére kerülnek és azon tárolódnak.  

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre az adásvételi szerzodés, amennyiben a számlázáshoz szükséges személyes adatok nem állnak az Adatkezelo rendelkezésére.

 

 

 

4.          Webáruházi megrendelés házhozszállítással

 

Adatkezelés célja

A https://www.conclude.hu weboldalon leadott megrendelések feldolgozásának elosegítése az adásvételi szerzodés  teljesítése érdekében, a megrendelt termékek futárszolgálattal történo házhozszállításával.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – adásvételi szerzodés teljesítése, valamint a futárszolgálat részére történo adattovábbítás esetén;

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése a számlázási adatok vonatkozásában

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása az értékbiztosított csomagszállítás esetén

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Számlázási adatok:

-      ügyfél neve,

-      telefonszáma,

-      e-mail,

-      irányítószám,

-      város/település,

-      utca/házszám,

-      ország

Szállítási adatok (amennyiben nem egyezo a számlázási adatokkal):

-      ügyfél neve,

-      telefonszáma,

-      irányítószám,

-      város/település,

-      utca/házszám,

-      ország

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

-      Adatfeldolgozó: FedEx futárszolgálat – érintett hozzájárulásával

-Adatfeldolgozó: Struktúra Coop Zrt. (adószám:24148397-2-43)- könyvelés, adatok rögzítése a könyveloszoftverbe, adattovábbítás hatóságok felé-jogi kötelezettség

 

-Adatfeldolgozó: NetAccount Plus Kft. (adószám: 14733332-2-43) – könyveloszoftver és számlázószoftver fejlesztés, üzemeltetés, adattovábbítás hatóságok felé- jogi kötelezettség

 

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfeleloen – legalább nyolc év

 

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

Az Ügyfél a https://www.conclude.hu oldalon megrendeli az általa kiválasztott termék(ek)et az értékbiztosított kiszállítási mód választásával. A weboldal nem tárolja tartósan az adatokat, a megrendelés leadásával személyes adatai a Conclude back office szerverére kerülnek és azon tárolódnak.  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Conclude értékbiztosított csomagszállításra szerzodött partnere a FedEx futárszolgálat, melynek adatkezelési tevékenységei kívül esnek a Conclude hatáskörén. A Conclude kizárólag az Ügyfél által megadott szállítási adatokat továbbítja a FedEx futárszolgálat részére az Ügyfél elozetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján. Az Ügyfél az általa megadott hozzájárulást a FedEx futárszolgálat részére történo csomagátadást megelozoen visszavonhatja. A csomag átadásának idejétol számítva a szállítási adatok vonatkozásában a személyes adatok adatkezeloje a Fedex futárszolgálat, az általa közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfeleloen. Értékbiztosított csomagszállítás igénylése esetén a csomag összértéke nem haladhatja meg az 5 millió forintot.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem jön létre az adásvételi szerzodés, amennyiben a számlázáshoz szükséges személyes adatok nem állnak az Adatkezelo rendelkezésére.

Az értékbiztosított kiszállítás nem valósítható meg, amennyiben az Ügyfél nem adja meg a nevét, elérhetoségét (telefon, e-mail), valamint a szállítási címét, ez esetben az Ügyfél más módon tudja átvenni (személyes vagy meghatalmazott általi áruátvétel a Conclude székhelyén) a részére összekészített csomagot.

 

 

 

5.          Nemesfém vásárlás a Conclude székhelyén

Adatkezelés célja

Nemesfém vásárlás

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont - adás-vételi szerzodés teljesítése;

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - jogi kötelezettség a számlák megorzése tekintetében

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Számlázási adatok (név, telefonszám, e-mail, fax, irányítószám, város/település, utca/házszám, ország)

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

-Adatfeldolgozó: Struktúra Coop Zrt. (adószám:24148397-2-43)- könyvelés, adatok rögzítése a könyveloszoftverbe, adattovábbítás hatóságok felé-jogi kötelezettség

 

-Adatfeldolgozó: NetAccount Plus Kft. (adószám: 14733332-2-43) – könyveloszoftver és számlázószoftver fejlesztés, üzemeltetés, adattovábbítás hatóságok felé- jogi kötelezettség

 

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfeleloen – legalább nyolc év

 

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

 

Az Ügyfél a Conclude székhelyén személyesen megjelenik nemesfém vásárlás céljából. A Conclude értékesítoje az Ügyfél által megvásárolni kívánt termékekre árajánlatot készít az Adatkezelo back office oldalán, mely adatok az Ügyfél általi ajánlatelfogadás esetén kerülnek tárolásra az Adatkezelo back office szerverén. Az elfogadott ajánlattal egyidejuleg létrejön az adásvételi szerzodés, mely a termékek kifizetésének (készpénzes, kártyás vagy átutalásos fizetési mód) idopontjában teljesítésre kerül. Az Ügyfél az általa választott módon teljesíti fizetési kötelezettségét, a Conclude értékesítoje átadja a termék(ek)et.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adásvételi szerzodés nem jön létre.

 

6.          Nemesfém eladás a Conclude székhelyén

Adatkezelés célja

Nemesfém eladás

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont - adásvételi szerzodés teljesítése;

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - jogi kötelezettség a számlák megorzése tekintetében

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Számlázási adatok (név, telefonszám, e-mail, fax, irányítószám, város/település, utca/házszám, ország)

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

-Adatfeldolgozó: Struktúra Coop Zrt. (adószám:24148397-2-43)- könyvelés, adatok rögzítése a könyveloszoftverbe, adattovábbítás hatóságok felé-jogi kötelezettség

 

-Adatfeldolgozó: NetAccount Plus Kft. (adószám: 14733332-2-43) – könyveloszoftver és számlázószoftver fejlesztés, üzemeltetés, adattovábbítás hatóságok felé- jogi kötelezettség

 

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfeleloen – legalább nyolc év

 

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

Az Ügyfél a Conclude székhelyén személyesen megjelenik nemesfém eladás céljából. A Conclude értékesítoje az Ügyfél által eladni kívánt termékekre árajánlatot készít az Adatkezelo back office oldalán, mely adatok az Ügyfél általi ajánlatelfogadás esetén kerülnek tárolásra az Adatkezelo back office szerverén. Az elfogadott ajánlattal egyidejuleg létrejön az adásvételi szerzodés, mely a termékek kifizetésének (készpénzes, kártyás vagy átutalásos fizetési mód) idopontjában teljesítésre kerül. A Conclude az elozetesen egyeztetett módon teljesíti fizetési kötelezettségét, ezzel egyidejuleg az Ügyfél átadja az általa eladni kívánt termék(ek)et a Conclude értékesítoje részére.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adásvételi szerzodés nem jön létre.

7.          Hírlevél küldés

 

Adatkezelés célja

A hírlevélre feliratkozók tájékoztatása/érdeklodésének felkeltése szakmai anyagok küldése által

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása;

Eker. tv. 13/A.§

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

e-mail cím, név, feliratkozás idopontja

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

Adatfeldolgozó: Servergarden Kft.

(cjsz: 01-09-186097)

tárhelyszolgáltató

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Hírlevélrol történo leiratkozás idopontjáig, vagy az érintett az adatkezeléshez megadott hozzájárulását visszavonja

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

 

A Conclude hírlevelére a https://www.conclude.hu oldalon tud feliratkozni az érintett a neve és e-mail címe megadását, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerését követoen. A hírlevélre történo feliratkozás, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerésének igazolása az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy a Conclude postacímére vagy e-mail címére küldött levél útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló adatkezelés, a visszavonás elotti adatkezelés jogszeruségét.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem értesül a Conclude által küldött szakmai anyagokról.

 

 

 

8.          Feliratkozás árfolyamértesíto szolgáltatásra

Adatkezelés célja

Ügyfelek elégedettségének növelése árfolyamértesíto elektronikus levelek küldése által

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása;

Eker. tv.13/A.§

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

e-mail cím, név, feliratkozás dátuma, feliratkozás idotartama

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

Adatfeldolgozó: Servergarden Kft.

(cjsz: 01-09-186097)

tárhelyszolgáltató

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Az érintett által beállított idotartam, de maximum 1 év

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

A Conclude ingyenes árfolyamértesíto szolgáltatására az érintett a https://www.conclude.hu/component/notify oldalon tud feliratkozni az e-mail címe (kötelezoen kitöltendo), neve és telefonszáma (opcionális) megadását követoen, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerését követoen. A feliratkozást követoen ingyenes e-mail értesítést küld a rendszer, amennyiben az árfolyam eléri az érintett által beállított határértéket. Az árfolyamértesítore történo feliratkozás, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerésének igazolása az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett emlékezteto üzenetet kap az adatkezelés idotartamának lejártát megelozoen 1 héttel, amennyiben az érintett nem hosszabbítja meg az árfolyamértesíto szolgáltatást, a jelen adatkezelési célból megadott adatai törlésre kerülnek. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, az árfolyamértesítoben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy a Conclude postacímére vagy e-mail címére küldött levél útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló adatkezelés, a visszavonás elotti adatkezelés jogszeruségét.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem értesül a Conclude által küldött szakmai anyagokról, valamint nem értesül a beállítható árfolyamszintek elérésérol.

9.          Meghatalmazás – magánszemély vevo esetén

Adatkezelés célja

Megvásárolt termék(ek) átadása a Meghatalmazott részére

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerzodés teljesítése

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Meghatalmazó: neve, születési helye, születési ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása. Meghatalmazott: neve, születési helye, ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása.

Tanúk: név, lakcím, személyi igazolvány szám, aláírás.

Adásvételi szerzodés VV- száma

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

2013. évi V. törvény - Ptk. 6:22.§ szerinti elévülési ido: 5 év

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

 

Az Ügyfél a Conclude online felületén vagy telefonos elérhetoségén megrendelést ad le, mely által létrejön az adásvételi szerzodés. A megvásárolt nemesfém termék(ek) átvételére az Ügyfél meghatalmazza a Meghatalmazottat. A Meghatalmazott a Conclude székhelyén az értékesíto részére átadja a meghatalmazást, mellyel igazolja, hogy a termék(ek) átvételére jogosult.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Meghatalmazás hiányában az Ügyfél személyesen vagy értékbiztosított csomagszállítás igénylésével tudja átvenni a termék(ek)et.

 

 

10.       Meghatalmazás – céges vevo esetén

Adatkezelés célja

Megvásárolt termék(ek) átadása a Meghatalmazott részére

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerzodés teljesítése

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Meghatalmazó: cég képviselojének neve és aláírása. Meghatalmazott: neve, születési helye, ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása.

Tanúk: név, lakcím, személyi igazolvány szám, aláírás.

Adásvételi szerzodés VV- száma

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

2013. évi V. törvény - Ptk. 6:22.§ szerinti elévülési ido: 5 év

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

 

Az Ügyfél a Conclude online felületén vagy telefonos elérhetoségén megrendelést ad le, mely által létrejön az adásvételi szerzodés. A megvásárolt nemesfém termék(ek) átvételére az Ügyfél képviseloje meghatalmazza a Meghatalmazottat. A Meghatalmazott a Conclude székhelyén az értékesíto részére átadja a meghatalmazást, mellyel igazolja, hogy a termék(ek) átvételére jogosult.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Meghatalmazás hiányában az Ügyfél személyesen vagy értékbiztosított csomagszállítás igénylésével tudja átvenni a termék(ek)et.

 

 

11.       Álláspályázatok során történo személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja

A munkaviszony létesítésére irányuló eljárásban a Conclude vezérigazgatója és vezeto értékesítoje a Jelentkezo kompetenciáit megismerje, döntést tudjon hozni arról, hogy a Jelentkezovel kíván-e munkaviszonyt létesíteni.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Az önéletrajzban és motivációs levélben a Jelentkezo által feltüntetett személyes adatok. A pályázatban minimálisan eloírt feltételek: Jelentkezo neve, e-mail címe, telefonszáma, végzettsége(i)nek megnevezése, nyelvtudása, valamint a bérigénye.

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

A pályázatban megjelölt jelentkezés elbírálásának határidejét követo 3 munkanap vagy a benyújtott pályázati anyag kezelésére megadott hozzájárulás visszavonásának napja

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

 

A Conclude által meghirdetett álláspályázatra elektronikus levélben ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) vagy posta címre beérkezett önéletrajzokat, valamint motivációs leveleket az Adatkezelo vezérigazgatója, valamint vezeto értékesítoje jogosult megismerni. A pályázatokban ismertetett kompetenciák alapján a vezérigazgató kiválasztja a Jelentkezot, akit a pályázatban megadott elérhetoségein (telefon vagy e-mail) értesít. A kiválasztott Jelentkezo értesítésével azonos munkanapon e-mailben értesíti a többi Jelentkezot, hogy a pályázat elbírálása során nem nyertek felvételt. Az értesítés során az Adatkezelo ismételt hozzájárulást kér a Jelentkezoktol arra vonatkozóan, hogy az általuk benyújtott pályázati anyagot további 3 hónapig (a felvételt nyert Jelentkezo próbaidejének idotartamára) kezelje. Amennyiben a kiküldött értesítésre 3 munkanapon belül nem érkezik/nemleges válasz érkezik a Jelentkezotol, vagy a Jelentkezo a pályázati eljárás során bármikor visszavonja a beküldött pályázati anyag kezelésére adott hozzájárulását a teljes pályázati anyag haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Jelentkezo pályázatának sikeres elbírálása nem lehetséges, nem tud munkaviszonyt létesíteni a Conclude-al.

 

 

12.       Álláspályázatokra benyújtott pályázati anyag megorzése az elbírálási határidot követo további 3 hónap idotartamra

Adatkezelés célja

Jelentkezo értesítése az általa pályázott megüresedett pozícióról

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az érintett hozzájárulása, valamint

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Az önéletrajzban és motivációs levélben a Jelentkezo által feltüntetett személyes adatok. A pályázatban minimálisan eloírt feltételek: Jelentkezo neve, e-mail címe, telefonszáma, végzettsége(i)nek megnevezése, nyelvtudása, valamint a bérigénye.

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Az eredeti pályázat elbírálási határidejétol számított 3 hónap

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

 

A Jelentkezo újbóli hozzájárulása esetén a Conclude az álláspályázatban megjelölt "jelentkezés elbírálásának határidejétol" számított további 3 hónapra megorzi a Jelentkezo pályázati anyagát abból a célból, amennyiben az eredeti pályázati eljárásban felvételt nyert Jelentkezo munkaviszonya a próbaido letelte elott bármely okból megszüntetésre kerülne, az álláspályázatra Jelentkezoket az Adatkezelo ismételten felkeresheti az állásajánlattal.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Jelentkezo pályázatának sikeres elbírálása nem lehetséges, nem tud munkaviszonyt létesíteni a Conclude-al.

13.       Nemesfém letétkezelési szerzodés magánszemély ügyfelek részére

Adatkezelés célja

Nemesfém letétkezelési szerzodés megkötése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerzodés teljesítése

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Ügyfél adatok: ügyfél azonosító; anyja neve; születési helye, ideje; telefonszám(ok); e-mail cím; állandó lakcím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), személyazonosító okmány típusa, száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) állampolgárság, bankszámlaszám, IBAN szám

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

-Adatfeldolgozó: Struktúra Coop Zrt. (adószám:24148397-2-43)- könyvelés, adatok rögzítése a könyveloszoftverbe, adattovábbítás hatóságok felé-jogi kötelezettség

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfeleloen – legalább nyolc év

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

 

 1. az Ügyféllel kötött keretszerzodés alapján a Conclude fizikai nemesfém termékeket vesz letétbe, megorzi azokat a Letevo javára és a Letevo rendelkezése alapján kiszolgáltatja a letétet a Letevo vagy meghatalmazottja részére;
 2. a Letevo a Conclude-nál letétbe helyezett nemesfém termékekre eladási megbízást adhat, és kérheti az ellenérték kifizetését, ill. a Letevo rendelkezhet úgy, hogy az általa újonnan vásárolt nemesfém termékeket a Conclude letéti orzésére bízza;
 3. az offline nemesfém letétkezelés - a szintén a Conclude által üzemeltetett GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszerrel szemben - nem tartalmaz olyan webes elérési lehetoséget melyen keresztül a Letevo rendelkezni tudna nemesfém letétei fölött

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A letétkezelési szerzodés nem jön létre, vagy meghatalmazás hiányában a kizárólagos rendelkezési jog a Letevot illeti meg.

 

 

14.       Állandó meghatalmazás rendelkezési jogosultság átruházásáról letétkezelési keretszerzodés mellékleteként

Adatkezelés célja

Letevo rendelkezési jogosultságának teljesítése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerzodés teljesítése

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Meghatalmazó: ügyfél azonosító; Meghatalmazott: neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, személyazonosító okmány típusa, száma

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Letétkezelési szerzodés megszunésétol számított 5 év – 2013. évi V. törvény 6:22.§ szerinti elévülési ido

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

 

A Letevo nemesfém letétkezelési ill. az ezekhez kapcsolódó nemesfém kereskedelmi szolgáltatás igénybevételére szerzodik a Conclude-al, továbbá teljes köru rendelkezési jogosultságot biztosít a Meghatalmazott részére a keretszerzodésben foglaltak átvállalására.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Letevo letétkezelési szerzodés szerinti kizárólagos rendelkezési jogosultságát nem tudja átruházni más természetes személyre.

 

 

15.       Tájékoztatás cookie-k (sütik) használatáról

Adatkezelés célja

A honlap látogatottságának nyomon követése, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – az adatkezelo jogos érdeke – szükséges sütik alkalmazása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása – a statisztikai és marketing célú sütik tekintetében

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

Felhasználók azonosítása elsosorban a visszaélések megakadályozására, a Conclude reputációjának növelése, a weboldalra látogatók elégedettségének növelése.

Személyes adatok kategóriái

látogatás dátuma, idopontja, az eszköz azonosítószáma

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Szükséges (Necessary):

·        _cfduid: 1 év

Statisztikai (Statictics):

·        _utm.gif: munkamenet lezárásáig

·        _utma: 2 év

·        _utmb: 1 nap

·        _utmc: munkamenet lezárásáig

·        _utmt: 1 nap

·        _utmz: 6 hónap

Marketing:

·        IDE: 1 év

·        NID: 6 hónap

·        pagead/1p-user-list/#: munkamenet lezárásáig

·        test_cookie: 1 nap

·        UUID#: munkamenet lezárásáig

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

A https://www.conclude.hu weboldal meglátogatása során cookie-kat (azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt) küldünk a látogató böngészésre használt eszközére (beleértve a mobiltelefonokat, tableteket is).

A munkamenet lezárásáig érvényes süti (session cookie) csak a böngészo bezárásáig marad az eszközén.

A sütiket a felhasználó törölheti az eszközérol, illetve lehetosége van a böngészobeállításokban letiltani a sütik alkalmazását.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Lehetosége van a  cookie-kat (sütiket) letörölni, vagy blokkolni az Ön által használt eszközön, de ebben az esetben a honlap teljes funkcionalitással való muködése nem biztosított.

16.       Személyazonosságot igazoló okmánymásolatok megorzése

Adatkezelés célja

A 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltaknak való megfelelés igazolása

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

Az üzleti kapcsolat megszunésétol, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétol számított 8 év.

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

A Conclude az Ügyfél által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványról (személyi igazolvány, vezetoi engedély, útlevél), valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványról másolatot készít. A Conclude számára az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelozésérol és megakadályozásól szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6.§ írja elo, mely kötelezettségnek a Conclude a Pmt. 7.§ (8) bekezdésében foglalt intézkedések alkalmazásával tesz eleget.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Conclude a jogszabályi kötelezettségének nem tud eleget tenni, ezáltal megtagadja az üzletkötést az adatszolgáltatás teljesítéséig.

17.       Kamerarendszer alkalmazása a Conclude ügyfélterében

Adatkezelés célja

Vagyonvédelem

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – adatkezelo jogos érdeke

Adatkezelo vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

A Conclude nemesfém és készpénz készletének vagyonvédelme

Személyes adatok kategóriái

az ügyfél képmása

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történo adattovábbítás

nincs

Tárolás idotartama, törlési határido

30 nap

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentosége, következményei

nincs

 

A Conclude kamerarendszert, valamint video-kaputelefont üzemeltet vagyonvédelmi célból, melyek az ügyféltérbe belépo és ott tartózkodó érintettek képmását rögzítik. A kamerarendszer által rögzített felvételek visszanézésére kizárólag a Conclude arra felhatalmazott munkatársai jogosultak.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bank Center Irodaházban is üzemel kamerarendszer, melynek adatkezelési tájékoztatója a http://www.bankcenter.hu/intranet/privacypolicy.html linkre kattintva érheto el. A Bank Center Irodaházban muködtetett kamera- és beléptetorendszer, mint  adatkezelési tevékenység a Conclude hatáskörén kívül esik.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az ügyfél nem tud belépni a Conclude ügyfélterébe.

 

 

18.       A Conclude által igénybe vett adatfeldolgozók

A Conclude a szolgáltatásainak megfelelo színvonalon történo teljesítéséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

- Struktúra Coop Zrt. (adószám:24148397-2-43)- könyvelés, adatok rögzítése a könyveloszoftverbe, adattovábbítás hatóságok felé-jogi kötelezettség

-NetAccount Plus Kft. (adószám:14733332-2-43) – könyveloszoftver és számlázószoftver fejlesztés, üzemeltetés, adattovábbítás hatóságok felé- jogi kötelezettség

-AuditCoop Kft. (adószám:12217966-2-43), könyvvizsgálat, audit

- Servergarden Kft. (cjsz: 01-09-186097), tárhelyszolgáltató

 

19.       Adatkezelés biztonsága

A Conclude és az általa igénybe vett adatfeldolgozók a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, körülményei, hatóköre és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínuségu és súlyosságú kockázatok figyelembe vételével megfelelo szervezési és technikai intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelo szintu adatbiztonságot garantálják.

A Conclude a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt személyes adatok

 • csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférheto (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és ellenálló képessége az adatkezelési tevékenység egészében biztosított legyen (ellenálló képesség)
 • változatlansága igazolható maradjon (integritás)
 • jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (bizalmasság).

A Conclude a személyes adatok biztonsága érdekében a megfelelo intézkedéseket hozza meg, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technológia megváltoztatásából eredo hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Conclude az adatkezelés során megorzi és biztosítja

 • a titkosságot,
 • a sértetlenséget,
 • a rendelkezésre állást.

A Conclude nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, az orvoslára tett intézkedéseket, az érintettek hozzávetoleges számát, szükség volt-e az érintettek értesítésére, ha igen ez milyen módon történt, valamint az incidens bekövetkezésének idejét és a NAIH felé történo incidensbejelentés idopontját. A Conclude köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidens 72 órán belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak bejelenteni, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínusíthetoen nem jár magas kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

20.       Az érintett számára biztosított jogorvoslati lehetoségek

Az érintett az Adatkezelotol tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérol, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve (a kötelezo adatkezelések kivételével) törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adatok felvétele során jelzett módon, az Adatkezelo elérhetoségein (jelen tájékoztató 2. fejezete – az adatkezelo elérhetoségei)

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az Adatkezelotol tájékoztatást kérjen személyesen a Conclude székhelyén vagy a jelen tájékoztató 2. számú bekezdésében megadott elérhetoségek bármelyikén.

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelotol visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészíto nyilatkozat útján történo – kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelo pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a további adatkezelésre nincs más jogalapja.

 

 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik, amely lehetové teszi, hogy az adatkezelo ellenorizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelonek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelo jogos indokai elsobbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy a jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébol lehet kezelni.

A Conclude az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elozetesen tájékoztatja.

 

 

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelo rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelonek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak közérdeku vagy az adatkezelore ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelo vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelo a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszeríto jogos okok indokolják, amelyek elsobbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történo kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából kezelése ellen, az adatokat a Conclude e célból nem kezeli tovább.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy ot hasonlóképpen jelentos mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, amennyiben az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelo közötti szerzodés megkötése vagy teljesítése érdekében történik
 • meghozatalát az adatkezelore alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetové, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelo intézkedéseket állapít meg, vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás elotti adatkezelés jogszeruségét.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrol

Ha az adatvédelmi incidens valószínusíthetoen magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrol.

 

Az érintett kérelmével kapcsolatos eljárási szabályok:

 

Az adatkezelo megfelelo intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információ tömör, átlátható, értheto és könnyen hozzáférheto tájékoztató formájában az érintettek rendelkezésére álljon.

Az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétol számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekrol. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a határido további két hónappal meghosszabbítható. A határido meghosszabbításáról az adatkezelo a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétol számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, a tájékoztatás is elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha ezt az érintett másként kéri.

A Conclude az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Ha az adatkezelo nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésobb a kérelem beérkezésétol számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Conclude a kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelmuen megalapozatlan vagy – különösen ismétlodo jellege miatt – túlzó, az adatkezelo, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek felszámítására jogosult vagy megtagadja a kérelem alapján történo intézkedést.

A Conclude az adatkezelés tárgyát képezo személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló ésszeru mértéku díjat számít fel. Az elektronikus úton beérkezett kérelmeket a Conclude elektronikus úton válaszolja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó igényt terjeszthet elo, amennyiben az adatkezelo vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó az adatvédelmi rendelet rendelkezéseit megsértette, melynek eredményekén az érintett vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett. Az adatkezelo, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelosség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt eloidézo eseményért ot semmilyen módon nem terheli felelosség.

 

Az érintett kéréssel/panasszal fordulhat:

Az adatkezelo adatvédelmi tisztviselojéhez a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

Az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelo ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetoségein: